Toggle navigation

Đèn đọc phim X-Quang cao cấp, công nghệ LED với nhiều lựa chọn: Đèn đọc phim đơn, đôi, ba, bốn phim. Loại: Âm tường hoặc để bàn