Toggle navigation

Bảng điều khiển phòng mổ được sử dụng cho các phòng mổ hiện đại cho phép kỹ thuật viên kiểm soát toàn bộ các thiết bị hỗ trợ trong phòng mổ trên 1 bảng điều khiển như: tích hợp chức năng điều khiển đèn mổ, đèn chiếu sáng, điều chỉnh hệ thống khí y tế trong phòng mổ.

Bảng điều khiển cho phòng mổ

Bảng điều khiển cho phòng mổ

 Bảng điều khiển phòng mổ được sử dụng cho các phòng mổ hiện đại cho phép kỹ thuật viên kiểm soát toàn bộ các thiết bị hỗ trợ trong phòng mổ...