Toggle navigation

SAGOMED sử dụng sàn Vinyl chuyên dụng (Conductive vinyl) trong các thiết kế phòng mổ.