Toggle navigation

Hai loại cửa chuyên dụng cho phòng mổ: Cửa trượt tự động loại 1 hoặc 2 cánh tùy theo kiến trúc phòng mổ và Cửa mở tự động (thường dùng cho cửa phụ của phòng mổ).