Trưởng Bộ phận Quản lý các dự án tại Hà Nội

  1. NHIỆM VỤ

1.Công tác quản trị và điều hành

-Giao việc và điều hành nhân viên thuộc quyền trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Bộ phận, Ban chỉ huy các công trình nhằm đảm bảo khai thác hết tiềm lực, tiềm năng nhân sự đã định biên.

-Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, điều chỉnh, xem xét, định hướng giải quyết phát sinh vướng mắc công việc cho nhân viên nhằm khai thông ách tắc trong Bộ phận, Ban chỉ huy các công trình;

-Hướng dẫn, kiểm soát công tác tổ chức và thực hiện bảo hành và bảo trì các công trình;

-Kiểm soát, xây dựng và củng cố việc lưu trữ, bảo mật các tài nguyên về qui trình nghiệm thu các hạng mục cơ điện, kế hoạch QA/QC, kế hoạch HSE trên công trường, các mẫu HĐ, các tiêu chuẩn, các form mẫu kiểm tra thử nghiệm trên công trường (ITP), biện pháp thi công,..

-Chủ động hoạch định khối lượng, phạm vi công việc của Bộ phận, Ban chỉ huy các công trình nhằm đề xuất định biên nhân sự;

-Trực tiếp giải quyết phát sinh ngoài khả năng nhân viên nhằm hỗ trợ và thúc đẩy công tác Bộ phận đạt kế hoạch;

-Duy trì các hoạt động phối hợp trong nội bộ Bộ phận, Ban chỉ huy các công trình và nội bộ Công ty nhằm bảo đảm hoàn thành các công viêc;

-Tiếp nhận các chủ trương hoặc chỉ đạo từ Ban Giám đốc và phân công kế hoạch đến Bộ phận, Ban chỉ huy các công trình thực hiện nhằm đảm bảo chủ trương của Ban giám đốc được thực thi nhanh chóng hiệu quả;

-Đề xuất giải pháp quản lý hoặc xử lý phù hợp lên Ban giám đốc, nhằm kịp thời khai thông ách tắc trong quá trình triển khai công việc tại Bộ phận, Ban chỉ huy các công trình, thúc đẩy Kế hoạch đạt chỉ tiêu tiến độ đề ra;

-Đánh giá kết quả thực hiện nhân viên và báo cáo theo quy định.

-Chấp nhận đi công tác xa, thực hiện công việc trong mọi lúc, mọi nơi, nhằm đáp ứng yêu cầu hợp lý của Chủ đầu tư.

2. Quản lý dự án

- Chịu trách nhiệm trên từng hoạt động của BCHCT/CHT/CHP của từng dự án.

-Chủ trì tổ chức họp tiếp nhận dự án, triển khai dự án;

-Ký duyệt và trình Ban Giám đốc tiến độ nội bộ và tiến độ trình chủ đầu tư triển khai theo ngày, tuần, tháng theo từng dự án;

-Phối hợp chặt chẽ với P.HC-NS, tìm và duyệt các đề xuất nhân sự cho từng dự án kịp tiến độ dự kiến;

-Theo dõi và đảm bảo tiến độ trình vật tư, bản vẽ shop.

-Kiểm Soát Khối lượng vật tư thực tế trên bản vẽ shop và Khối lượng vật tư trên BOQ trước khi đặt hàng.

-Duyệt và kiểm soát các biện pháp thi công, qui trình nghiệm thu, kế hoạch nghiệm thu của từng dự án.

-Theo dõi tiến độ thi công, đưa ra các đề xuất kịp điều chỉnh tiến độ cùng với BCHCT.

-Nắm rõ qui trình ký duyệt khối lượng và thu tiền hàng tháng trên công trường (tập hợp đầy đủ các SĐT, email liên hệ của các bên liên quan)

-Kiểm soát thời gian trình biên bản nghiệm thu khối lượng và giá trị thanh quyết toán hàng tháng.

-Báo cáo lên BGĐ tình hình theo dõi công nợ của tất cả NCC, NTP, ĐTC họp với Phòng Kế toán để có các đề xuất hợp lý

-Kiểm soát và theo dõi kế hoạch nghiệm thu tổng bàn giao công trình (xử lý các tồn tại, hồ sơ hoàn công,..), và qui trình bảo hành, bảo trì.

-Kiểm soát, đôn đốc việc thực thi từng hạng mục công việc của từng kế hoạch, tiếp nhận các phản hồi từ CĐT, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp, chỉ đạo từ BGĐ hoặc Bộ phận, ban khác để kịp thời điều chỉnh kế hoạch phù hợp từng thời điểm;

-Báo cáo tổng hợp các dự án.

3. Tổ chức cung ứng vật tư, dịch vụ, quản lý hợp đồng

-Tổ chức quản lý và điều phối các công tác xuất – nhập khẩu, kho, cung ứng vật tư thi công;

-Xem xét hồ sơ nghiệm thu và quyết toán công trình;

  1. TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN

Trình độ:

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện nhẹ, nhiệt, ĐHKK – Thông gió, hoặc các chuyên ngành có liên quan khác

Kinh nghiệm:

-Trên 5 năm làm việc. Trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Kiến thức:

-Có kiến thức tốt về tổ chức thi công, quản lý các dự án của các công trình bệnh viện

-Am hiểu về đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty

Trình độ ngoại ngữ:

       Tiếng Anh nghe – nói – đọc – viết chuyên nghành kỹ thuật: trình độ C

Kỹ năng/Khả năng:

-Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch

-Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề.

-Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý công việc và nhân sự

-Năng lực quản lý tài chánh dự án, rủi ro hiệu quả.

-Am hiểu hệ thống luật về xây dựng, đấu thầu và kiến thức pháp lý tổng quát.

-Khả năng giao tiếp thuyết phục người khác và tạo dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ

-Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc.

-Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao.

-Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, tra cứu Internet, các phần mềm lập dự toán, tin học văn phòng, autocad, project

Yêu cầu khác:

-Có tinh thần trách nhiệm cao

-Chấp nhận đi công tác, tăng ca ngoài giờ (nếu có)

-Trung thực, cầu tiến, định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.