Kế toán thanh toán

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 
Thanh toán và theo dõi công nợ
1. Tiếp nhận và Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của hồ sơ thanh toán theo đúng quy định về quy trình, thủ tục, định mức.
2. Lập phiếu thu, phiếu chi, lệnh chuyển tiền, thủ tục vay và trả nợ vay ngân hàng; hạch toán kế toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh có liên quan.
3. Theo dõi, kiểm tra các khoản nợ phải trả NCC, NTP và các khoản công nợ khác.
4. Đối chiếu công nợ tạm ứng nhân viên hàng tháng; NCC, NTP hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất nếu có yêu cầu.
Báo cáo tiền mặt, tiền gửi, tiền vay:
5. Lập và báo cáo kế hoạch thu chi hàng tuần; kế hoạch trả nợ vay, lãi vay.
6. Theo dõi, cân đối tình hình thu chi bằng tiền mặt, lập kế hoạch rút tiền.
7. Kiểm tra và báo cáo số dư tiền gửi, tiền vay và tình hình sử dụng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng định kỳ hàng tuần hoặc khi có yêu cầu.
8. Đối chiếu sổ kế toán tiền mặt và sổ quỹ định kỳ hàng tuần, hàng tháng, quý, năm; lập biên bản kiểm kê tồn quỹ tiền mặt mỗi tháng.
9. Theo dõi và đối chiếu số dư tiền gửi, tiền vay với ngân hàng định kỳ hàng tháng, quý, năm.
10. Theo dõi các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hợp đồng mua bán kỳ hạn ngoại tệ (nếu có)…
Công việc khác
11. Lập các chứng từ giao dịch với ngân hàng về việc mở tài khoản, cấp hạn mức, mở bảo lãnh, mở L/C, hợp đồng tiền gửi …
12. Đóng, lưu trữ hồ sơ theo tháng và theo từng loại chứng từ, từng loại tài khoản, từng ngân hàng.
13. Các công việc khác như: Mở tài khoản, đăng ký dịch vụ ngân hàng, bổ sung các hồ sơ cho ngân hàng (hồ sơ nhập khẩu, tiến độ công trình và các hồ sơ pháp lý liên quan).
14. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
 
II. YÊU CẦU
Yêu cầu năng lực/ kinh nghiệm
1. Trình độ học vấn: Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, ưu tiên Kế toán Tài Chính. Tốt nghiệp hệ chính quy
2. Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh.
3. Trình độ tin học: - Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng (Ms. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer); Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Misa).
4. Kiến thức: Có kiến thức pháp luật và có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của nhà nước và công ty.
5. Kỹ năng: Đàm phán, thương lượng; quản lý hời gian.
6. Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán hoặc 01 năm đối với Tốt nghiệp ĐH Kinh Tế TP. HCM
Yêu cầu khác
Tính cách cá nhân: Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, kiên nhẫn, hòa đồng, vui vẻ
Giới tính: Nam/Nữ. 
Độ tuổi: 25-32