Kế toán dự án

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
1. Khởi tạo, mã hóa các dự án, các hạng mục công việc thuộc dự án theo quy định của công ty.
2. Phối hợp, rà soát các điều khoản của hợp đồng đầu ra để hạn chế tối thiểu các rủi ro có thể gặp trong giai đoạn triển khai thực hiện.
3. Phối hợp, rà soát các điều khoản của hợp đồng với NTP, NCC để hạn chế tối thiểu các rủi ro, tư vấn thỏa thuận đối ứng trách nhiệm giữa hợp đồng đầu ra và đầu vào.
4. Phối hợp phòng dự án, phòng mua hàng, phòng kỹ thuật để lên kế hoạch về chi phí, dự kiến lãi gộp công trình, dự án.
5. Dựa vào tiến độ dự án, đôn đốc Phòng mua hàng đặt hàng. Theo dõi tiến độ hàng cập cảng, về kho và chuẩn bị khối lượng hàng đúng, đủ và kịp thời cho dự án.
6. Phối hợp kiểm tra vật tư, thiết bị khi hàng được nhập kho và trước khi xuất kho.
7. Cập nhật chi phí vật tư, chi phí thầu phụ, chi phí quản lý dự án ngay khi hợp đồng được ký kết hoặc ngay khi phát sinh nghiệp vụ; theo dõi chi phí của HĐ chính hay phát sinh (nếu có). Đảm bảo chi phí phải được cấp nhật theo đúng cho từng dự án và từng hạng mục công việc của dự án.
8. Theo dõi và kiểm soát dòng tiền của dự án; lên kế hoạch thu nợ và đề xuất lịch thanh toán cho nhà thầu phụ, nhà cung cấp.
9. Phối hợp, cung cấp các thông tin tài chính của dự án để KTT, KTTT làm hồ sơ xin cấp tín dụng cho dự án.
10. Tập hợp, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ các chi phí phát sinh liên quan đến dự án bao gồm chi phí vật tư, chi phí thầu phụ và chi phí quản lý dự án.
11. Kiểm tra khối lượng, làm việc với CĐT để xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu vào PM Kế toán.
12. Tham gia giám sát, quản lý kho vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thừa trong quá trình thi công theo đúng nguyên tắc kế toán. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát thủ kho, thống kê vật tư lập sổ sách, phiếu xuất nhập kho, thẻ kho để theo dõi. Thường xuyên đối chiếu, kiểm kho để phát hiện, điều chỉnh kịp thời các sai lệch
13. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của dự án.
14. Theo dõi, thống kê chi phí liên quan đến việc xử lý sự cố trước và sau giai đoạn nghiệm thu, đề xuất mức trích lập dự phòng bảo hành công trình.
15. Lập báo cáo tài chính công trình và phân tích, tìm nguyên nhân phát sinh các khoản chênh lệch cả về lượng và giá so với kế hoạch đã được lập trước đó. Đề xuất biện pháp khắc phục.
16. Đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến hơn công tác kế toán, tài chính.
17. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám Đốc.
 
II. YÊU CẦU
Yêu cầu năng lực/ kinh nghiệm
1. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kinh tế, ưu tiên Kế toán Tài Chính
2. Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh
3. Trình độ tin học: - Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng (Ms. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer); Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Misa)
4. Kiến thức: Có kiến thức pháp luật và có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của nhà nước và công ty.
5. Kỹ năng: Đàm phán, thương lượng; quản lý hời gian.
6. Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lĩnh vực kế toán.
Yêu cầu khác
Tính cách cá nhân: Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, kiên nhẫn, hòa đồng, vui vẻ
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: 25-32