Kế toán hàng hóa

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Các công việc hằng ngày:
1. Tiếp nhận đề nghị, yêu cầu cung cấp hàng hóa của các bộ phận và lên Bảng cân đối hàng tồn kho.
2. Lập đề nghị mua hàng, trình ký duyệt và chuyển sang bộ phận mua hàng.
3. Cung cấp các thông tin liên quan đến mặt hàng đã được nhập khẩu cho bộ phận mua hàng. (mã HS, thuế suất, kích thước,….)
4. Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
5. Phối hợp kiểm tra thực tế hàng nhập kho, xuất kho với các hồ sơ, chứng từ liên quan.
6. Theo dõi, đôn đốc Phòng dự án, Kế toán dự án thu hồi công nợ khi hàng được xuất kho.
7. Phối hợp kiểm tra đối chiếu tồn kho thực tế với sổ sách.
Báo cáo định kỳ, đột xuất:
8. Lập và báo cáo Tổng hợp nhập - xuất - tồn.
9. Lập và báo cáo hàng đã được đề nghị mua nhưng chưa đặt hàng NCC, đôn đốc bộ phận mua hàng.
10. Lập và báo cáo hàng tồn kho theo từng dự án, hàng đã xuất kho theo từng dự án.
11. Lập và báo cáo tiến độ hàng đã sẵn sàng cho từng dự án.
12. Theo dõi nhu cầu, vòng quay hàng tồn kho để đề xuất định mức tồn kho hợp lý.
Các công việc khác
13. Đóng và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
14. Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 
II. YÊU CẦU
Yêu cầu năng lực/ kinh nghiệm
1. Trình độ học vấn: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, ưu tiên Kế toán Tài Chính. Tốt nghiệp chính quy
2. Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh.
3. Trình độ tin học: - Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng (Ms. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer); Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Misa).
4. Kiến thức: Có kiến thức pháp luật và có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của nhà nước và công ty.
5. Kỹ năng: Đàm phán, thương lượng; quản lý hời gian.
6. Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
Yêu cầu khác
Tính cách cá nhân: Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, kiên nhẫn, hòa đồng, vui vẻ.
Giới tính: Nam/Nữ. Ưu tiên Nam
Độ tuổi: 25-32