Toggle navigation

Tacera là một hệ thống báo gọi Y tá mới của Austco. Dựa trên nền tảng IP trước đó, Tacera sẽ dễ dàng tích hợp vào các mạng hiện có, cung cấp các khoản tiết kiệm cho việc cài đặt và những tiến bộ trong công nghệ đã được chứng minh. Hệ thống mới này sẽ tăng cường quá trình theo dõi, chăm sóc và tạo ra những cải tiến về chất lượng bệnh nhân và kinh nghiệm về chăm sóc.

Trạm trung tâm báo gọi y tá

Trạm trung tâm báo gọi y tá

  Trạm trung tâm báo gọi y tá với tính năng đàm thoại hai chiều, hiển thị danh sách gọi y tá và cảnh báo lâm sàng theo thứ tự...
Bộ điều khiển vùng

Bộ điều khiển vùng

Bộ điều khiển tín hiệu vùng cho phép điều khiển từ 8-16 nút gọi y tá
Bộ hiển thị thông tin hành lang

Bộ hiển thị thông tin hành lang

Bộ hiển thị thông tin cuộc gọi gồm số phòng, số giường bằng âm thanh & chữ LED động là lựa chọn cho các trung tâm báo gọi y tá có hành lang...
Đèn báo chỉ thị phòng (overdoor lamp)

Đèn báo chỉ thị phòng (overdoor lamp)

Đèn báo chỉ thị phòng (overdoor lamp) được thiết kế phía ngoài cửa mỗi phòng bệnh nhân, đèn báo chỉ thị phát sáng nhấp nháy khi...
Nút báo gọi y tá tại giường

Nút báo gọi y tá tại giường

Nút báo gọi y tá tại giường được thiết kế tại đầu giường bệnh nhân gắn âm tường hoặc tích hợp trên các hộp kỹ thuật đầu giường (bedhead Unit) với nhiều loại...