Quyền lợi và các chế độ phúc lợi:

- Thực hiện đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ theo luật định: nghỉ lễ, nghỉ phép, HĐLĐ, …

- Các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, du lịch, thưởng trong các dịp Lễ, Tết