Toggle navigation

Bộ điều chỉnh lưu lượng O2 & khí nén

Bộ điều chỉnh lưu lượng O2 & khí nén

Bộ điều chỉnh lưu lượng O2 & khí nén với lưu lượng điều chỉnh từ 1-15l/phút hoac từ 0-30 l/phút.
Bộ hút dịch gắn tường

Bộ hút dịch gắn tường

Bộ hút dịch gắn tường sử dụng cho phòng mổ & hồi sức.
Bộ hút dịch áp lực thấp

Bộ hút dịch áp lực thấp

Bộ hút dịch áp lực thấp dùng cho Khoa cấp cứu, Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, Phòng mổ, Phòng hồi sức, Phòng hậu phẫu để hút dịch màng phổi liên tục...
Bộ hút dịch di dộng dùng cho phòng mổ

Bộ hút dịch di dộng dùng cho phòng mổ

Bộ hút dịch di dộng dùng cho phòng mổ
Các loại đầu cắm nhanh

Các loại đầu cắm nhanh

Sagomed cung cấp đủ các loại đầu cắm nhanh (adapters) theo các tiêu chuẩn của Outlets: Chuẩn BS (Anh), Chuẩn DIN (Đức), Chuẩn Pin Index (Nhật).