Toggle navigation

Ổ khí đầu ra GEM Shield BS

Ổ khí đầu ra GEM Shield BS

Ổ khí đầu ra Gem shield của Beacon Medaes được thiết kế theo tiêu chuẩn Anh, BS EN ISO 91701:2008 với chất lượng & độ tin cậy hoàn hảo.
Các outlets chuẩn Mỹ, NFPA

Các outlets chuẩn Mỹ, NFPA

Outlets theo tiêu chuẩn NFPA của Mỹ
European DIN Outlets

European DIN Outlets

Có đủ các Outlet theo tiêu chuẩn: Pháp (AFNOR/NF), Chuẩn Thụy điển, Chuẩn Đức, Chuẩn Châu Âu & Chuẩn Italy
Japanese Medical Gas Outlets

Japanese Medical Gas Outlets

Chuẩn Nhật, Pin Index