Bệnh viện Đa Khoa Huyện Phú Xuyên

SAGOMED cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm tại Bệnh viện Đa Khoa Huyện Phú Xuyên