Kỹ sư thiết kế - dự toán - thi công

Người đăng: HCNSNgày đăng: 11/08/2017

Làm việc tại trụ sở chính công ty và Ban chỉ huy các công trình của Công ty khi có yêu cầu.